В тяхно лице намерихме един коректен и компетентен партньор, на който може да се разчита във всеки момент. Разполагат с професионална техника за озвучаване и осветление на концерти, спектакли и други сценични изяви, съобразявайки се с нашите високи изисквания за качество.
Фирмата разполага с високо квалифициран екип от специалисти, които могат да задоволят и най-капризните изисквания на клиента.

Municipality of Blagoevgrad, http://www.blgmun.com/