Община Перник работи от няколко години и има изградени добри партньорски взаимоотношения с фирма "Форте Мюзик" ООД
Изразяваме нашето задоволство от съвместна работа и постигнати добри резултати с екипа на "Форте Мюзик" ООД .
Благодарение на доброто техническо обезпечаване на част от културните събития в град Перник, които организирахме съвместно същите успяха да  се превърнат в едни от най-значимите и атрактивни изяви в град Перник.
В хода на съвместната ни дейност нашите очакваня за успешна работа се реализираха.
Община Перник изразява желание и готовност и в бъдеще да раобти съвместно с екипа на дружеството

Municipality of Pernik, http://pernik.bg/